„Csak tiszta forrásból” (Bartók Béla)

2023. szeptember 11-én hétfőn kora délután iskolánk nagy kápolnájában gyűltek össze azok a gyermekek, akik erre a tanévre a Szent Imre Alapfokú Művészeti Iskola Zenei képzésein vesznek részt. Az idén az előképzősők a szolfézs alapjait ismerik meg, a nagyobb gyerekek, növendékek tanulhatnak nálunk zongorázni, hegedülni, gitározni, furulyázni, trombitálni, fuvolázni, magán- és népi énekelni és ütőhangszereken.

„A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, leghatékonyabb, legszebb produktuma. Ha mi zenetanárok ezt átéljük, átérezzük, akkor boldogság és hála tölt el bennünket, hogy ennek a csodának élői és átadói lehetünk. S ha ilyen lelkülettel közeledünk a gyermekhez, s végezzük tanári hivatásunkat, akkor munkánk áldás lesz önmagunk és növendékeink számára egyaránt.(Cl. Debussy)

Csinószki Mária

Szt. Imre AMI tagintézményvezető

csinoszki

Ének-zenetanár, karvezető, egyházzenész, közoktatási szakértő

Leave a Reply

%d bloggers like this: