Rólunk

Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni!
(John Lennon)

Zeneoktatásunk olyan érték, amit őriznünk kell. Tudásunkat, hitünkből fakadó lelkiségünket tovább kell adnunk a fiatal nemzedék számára.

Célunk:

 • A zenetanulás segítségével művelt, hangverseny-, opera-, balettlátogató, zeneértő közönség kinevelése.
 • Igény esetén, kiemelkedően tehetséges zeneiskolás növendékeink felsőbb zenei intézménybe való felkészítése.
 • Növendékeink hangszeres zenetudása kísérje végig egész életüket, mindig örömöt leljenek a zenehallgatásban, hangszeres játékban és az éneklésben.

A zenetanulás, amely nemzedékek szellemi folyamatosságát biztosító tevékenység, tökéletes élményt nyújt minden életkorban.

Zenetanáraink szem előtt tartják növendékeik fizikai, lelki és tudásbeli adottságait. Művészek, egyben kiváló pedagógusok, akik szakértelemmel, odafigyeléssel, állhatatossággal végzik oktató-nevelő munkájukat, odaadással vesznek részt az egyházi ünnepeken és alkalmakon, fontos számukra a keresztény értékek ápolása és továbbadása.

A hangszeres órákon túl vállalják, hogy igény szerint tanítják növendékeiknek a különböző stílusú egyházi dalokat, műveket, illetve kíséreteiket és kamaraműveket.

A gyerekek kezdőként tanáraikkal együtt zenélnek ezeken az alkalmakon, majd fokozatosan hagyják őket önállósulni. Így készítik fel őket, hogy saját közösségükben, baráti körükben bátran merjenek bekapcsolódni az egyház vérkeringésébe. 

Fontosnak tartjuk az intézményegységekkel való szoros együttműködést. Rendezvényeiken rendszeresen szerepelünk növendékeinkkel együtt. Sok saját zeneiskolai programunk is van, illetve részt veszünk az iskolán kívül Nyíregyháza kulturális életében.

Szeretettel várunk minden diákot, aki ebbe a csodálatos világba be szeretne lépni.

Tanulható tantárgyaink:

Zeneiskolánkba az elméleti oktatás (szolfézs) mellett az alábbi hangszereket tanítjuk klasszikus zene műfajban:

 • Billentyűs tanszak: zongora, orgona,
 • Vonós tanszak: hegedű, brácsa, cselló,
 • Akkordikus tanszak: gitár
 • Fúvós tanszak: furulya, fuvola, trombita,
 • Elméleti tanszak: szolfézs
 • magánének

Az egyéni hangszeres oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a társas muzsikálás megszerettetésére, örömmel látjuk zeneiskolásainkat a kamaracsoportokban és az énekkarban.

Óráink időtartama:

 tantárgyidőtartam
1.szolfézs2 x 45 perc
2.hangszeres főtárgy2 x 30 perc
3.kamarazene2 x 45 perc
4.kórus2 x 45 perc

Beiratkozás, térítési díjak befizetése

A beiratkozás online vagy személyesen a térítési díjbefizetés készpénzbefizetéssel történik.

Beiratkozási határidő A 2024-2025-ös tanévre: 2024. szeptember 1.

A következő évi névsorba való beíráshoz az alábbi dokumentumok pontos és olvasható kitöltésére, illetve beküldésére van szükségünk: beiratkozási lap+ szülői nyilatkozat.

Bizonyítvány (Alapfokú Művészeti Iskola):

A térítési díjat az alábbiak szerint kérjük befizetni – iskolánk gazdasági irodájában!

Térítési díj összege (ha a növendék nem jár másik AMI-ba):

 • Szolfézs előképzősök: 3000 Ft/év (ált. isk 1-2. osztály)
 • Hangszereseknek (az összeg tartalmazza a szolfézs díjat is): 12 000 Ft/év

Eszközhasználati díj: díjtalan

Hangszerkölcsönzésre korlátozott számban van lehetőség.

Hívunk, várunk!

Légy Te is a Szent Imre Zeneiskola diákja!

Csinószki Mária
Szent Imre Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezető